Nye utgivelser
HANDLEKURV
 Handlekurven er tom
Norges fiskeri- og kysthistorie Bind II
Norges fiskeri- og kysthistorie Bind II
Ekspansjon i eksporfiskeria 1720–1880
Atle Døssland (red.)
Utgitt: 12.08.2014
Pris:  599,–
Fagbokforlaget
613 sider
I salg
ISBN: 978-82-321-0425-3
Vurderingseksemplar
Del på Facebook
 
Hva ville Norge vært uten kyst?
Gjennom det meste av vår historie har fisk og andre marine ressurser vært en sentral del av eksistensgrunnlaget for kystbefolkningen og en vesentlig inntektskilde for landet. Kystleia har vært den viktigste ferdselsåren. Sjøen har gitt mat på bordet, arbeid og inntekt, og den har formet levesett og tenkemåte for en ikke ubetydelig del av landets befolkning.

Norges fiskeri- og kysthistorie er den første nasjonale, helhetlige fiskerihistorien som er skrevet. Men dette er ikke bare en fremstilling av fiskerienes rolle og betydning. Det er også en fortelling om kysten og kystsamfunnene, om kystbefolkningens levemåte og
kultur. Handlingen utspiller seg over flere tusen år, langs en 3000 kilometer lang kyst hvor storparten av landets befolkning har hatt sitt liv og sitt hjem. Verket er således et bidrag til forståelsen av Norge som en kystnasjon.

Bind II, Ekspansjon i eksportfiskeria, tek for seg perioden frå 1720 til 1880. I løpet av perioden vart fiskeeksporten frå Noreg mangedobla. I tillegg til tørrfisk og tran, som hadde vorte eksportert frå Noreg sidan mellomalderen, vart klippfisk og sild no viktige eksportvarer. Tilverking og sal av eksportfisk skjedde i regi av både kjøpmenn og bønder i ei rekke sentra langs kysten. Folketalet langs kysten auka kraftig utover på
1800-talet, og fiskeeksporten var med på å gjere Noreg til eit relativt rikt land.

Se flere bøker i kategorien Historie

Ingen treff ved søk i webshopen!

 
NYHETER
Vårens katalog er klar!
Her kan du lese om alle våre utgivelser våren 2018.
01.02.2018
 
Les utdrag fra bøkene våre på ISSUU
Du kan lese utdrag fra mange av våre utgivelser på nettet. Klikk på linken for å komme til siden med oversikt over alle våre utdrag, og følg oss gjerne slik at du får varsler når vi legger ut nye ting.
23.02.2017