Ellen Rømming

Ellen Rømming

ELLEN RØMMING (f. 1964) er statsviter. De ufullendte er hennes første roman. Rømming er vokst opp og bor i Oslo.

Bøker av Ellen Rømming