Espen A. Jacobsen

Espen A. Jacobsen kommer fra Oslo og bor i Bergen. Han har utgitt og bidratt til flere reisebøker, som både forfatter og fotograf. Siste utgivelse er Kystferie i Norge. Fra Bergen til Kirkenes (2020).

Foto: Lena Borge

Bøker av Espen A. Jacobsen