Miriam Stendal Boulos

Miriam Stendal Boulos

Miriam Stendal Boulos (f. 1968) er utdannet litteraturviter og bosatt i Bærum. Hun tok i 1996 doktorgraden i fransk litteratur med en avhandling om J.M.G. Le Clézios forfatterskap. I 1999 utga hun boken Chemins pour une approche poétique du monde. Le roman selon J.M.G. Le Clézio,  og i 2016 kom boken Lykke og eksil – om Rune Christiansens forfatterskapSilkehjelm er hennes debut som skjønnlitterær forfatter.  

Bøker av Miriam Stendal Boulos