Med Afghanistan og Sudan som bakteppe

26. August, 2021, av Maja Marcussen

Kristin Hauge bruker sin erfaring fra utenrikstjenesten i Afghanistan og Sudan når hun skriver. Teorier om sand er en skremmende aktuell historie om dødsstraff, hevn og nåde – og om forholdet mellom mødre, døtre og søstre.

Arkiv

2021   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12