News

Intervju med Therese Aasvik

26. August, 2021, av Maja Marcussen

Boksen går er jo en form for gjemsel, og denne romanen handler om et par som gjemmer seg for hverandre. Og så er det en fysisk boks i boken som også spiller inn, forteller forfatteren.- Hva fyller man livet med for å unngå hverandre? Det tror jeg...

les mer