Per Roger Lauritzen

Per Roger Lauritzen (f. 1956) er forfatter, foredragsholder og friluftsmann. Han har tidligere vært redaktør og informasjonssjef i Den Norske Turistforening. Fra 2011 har han vært redaktør av NAF Veibok, NAF reiseplanlegger og NAF’s reisebøker. Han har alene og sammen med andre skrevet mer enn 80 bøker om norsk natur, historie og turopplevelser. Han har mottatt Den Norske Friluftlivsprisen (2007).
Loading...