Sigurd Lybeck

Contributor image

Sigurd Lybeck

Sigurd Lybeck (1895-1975) fra Etnedal var en av våre mest leste folkelesningsforfattere på 1900-tallet. Han utga mer enn tre hundre fortellinger og godt og vel 50 føljetonger som ble trykt i aviser og ukeblader.
Loading...