Kristin Hauge

Kristin Hauge

Kristin Hauge (f.1958) født og bosatt i Oslo. Hun har i senere år vært utsendt som diplomat for norsk utenrikstjeneste ved ambassadene i Kabul og Khartoum. Hun har også arbeidet i Brussel for to internasjonale organisasjoner, samt i Forskningsrådet og i to norske departementer. Hun er i dag ansatt i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) og har hovedfag i statsvitenskap. Hun har gått Aschehougs forfatterskole.Hun debuterte med novellesamlingen Tiggerne i 2018.
Loading...