Send inn manus

Har du en bokidé eller et manus?

Vigmostad & Bjørke er alltid interessert i å motta manuskripter til vurdering. Vi utgir sakprosa og skjønnlitteratur i alle sjangre for barn, ungdom og voksne. VB er et åpent forlag som samarbeider tett med forfatterne. Vårt mål er å være grundige, raske og til stede, først i vurderingen av prosjekter, og siden i prosessen frem mot bokutgivelse.

Generelt om innsendte manus:
Vi har dessverre ikke anledning til å gi begrunnelser for alle avslag, eller gi tilbakemeldinger på manus som ikke blir utgitt. Vurderingstiden er normalt 12 uker. Vi returnerer ikke manus sendt inn på papir.

Skjønnlitteratur:
For alle skjønnlitterære tekster ber vi om at du sender et så fullstendig manus som mulig. Etter at du har sendt inn et manus, vil du motta en e-post som bekrefter at det er mottatt – vanligvis i løpet av et par dager.

Sakprosa: 
Til vurderingen av sakprosa-prosjekter trenger vi en kort presentasjon/prosjektbeskrivelse, gjerne en foreløpig innholdsoversikt og minst ett prøvekapittel.

Innsending av manus:
Manuskripter må være et worddokument, på norsk. Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer. 

Send manuskriptet per e-post.

Skjønnlitteratur for voksne: skjonnlitteratur@vigmostadbjorke.no
Skjønnlitteratur for barn/ungdom: barnogunge@vigmostadbjorke.no
Sakprosa: sakprosa@vigmostadbjorke.no

Loading...